S--Acarus siro-ak (d70)

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Allergi) alternativt remiss 4.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC.
Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 100 µL + 40 µL/allergen.

Svarstid

Inom 1 vecka.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.