S--Örtpollen-panel (wx3)

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Vid beställning av paneler och Atopiscreening, var vänlig tag ett extra rör.

Allergenspecifika paneler innehåller en blanding av olika allergener. Paneler har en lägre sensitivitet och specificitet jämfört med enskilda specifika IgE. Vid analys mäter man summan av IgE-antikroppar i blodet mot de allergen som ingår i panelen. Svaret anges kvalitativt som positivt eller negativt resultat.
Vid specifik misstanke rekommenderas beställning av singelallergenet i stället för en panel.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Allergi) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, Lund.

Länk till analyslista för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Lund.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC.
Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 120 µL+50 µL/allergen.