S--Vasspollen-ak (g7)

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Allergi) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC.
Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 120 µL+50 µL/allergen.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, Lund.

Länk till analyslista för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Lund.