PtU--3-MA-uts

Klinisk kemi
 • Flaska/dunk, plast med skruvkork med tillsats

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats 15 mL saltsyra (HCL), 6 mol/L
  Märkning Dunk med HCL
  Prod. nr.
  Beställs på Laboratoriet på vårdcentral alternativt sjukhuslab

Provtagning

Inför provtagning:
Ett flertal vanliga läkemedel påverkar metoxikatekolaminernas omsättning in vivo och bör därför om möjligt utsättas minst två dygn innan urinsamlingen. Dessa läkemedel är tricykliska antidepressiva, SSRI, amlodipin, betareceptor-blockerare, alfareceptor-blockerare, MAO-hämmare, sympatomimetika, levodopa.
Koffein, nikotin, chillifrukter och chilliprodukter (innehåller Kapsaicin) samt ost (innehåller tyramin) ska utsättas minst två dygn innan urinsamlingen.

Urindunken förvaras mörkt och i kyla, 2-8 °C, under insamlingen.
Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Anteckna tiden för detta på remissen. Denna urin ska kasseras. Därefter samlas alla urinportioner i insamlingskärlet. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även denna urin samlas upp i uppsamlingskärlet. Anteckna klockslaget för detta på remissen.
OBS! Om urin ska samlas i mer än ett dygn, ska varje dygnsmängd samlas för sig.

Ange förekommande läkemedel på beställningen.

Svarstid

Inom 1 vecka.

Remiss

BOS (kategori: Uriner) alternativt remiss 2.

Provhantering

Om tillgång till våg finns, väg urinen och ange vikten på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i ett plaströr och lämna till laboratoriet. Om inte våg finns, lämna hela urindunken till laboratoriet. Urinen är hållbar 1 vecka i kyla, 2-8 ºC.

OBS! Om insamling skett över flera dygn, hanteras varje dygn för sig.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.