U--Immunglobulin G

Klinisk kemi
 • Flaska/dunk, plast med skruvkork

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats
  Märkning Utan tillsats
  Prod. nr. 23780000
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Denna urin kasseras. Klockslaget antecknas på remissen. Därefter samlas alla urinportioner i uppsamlingskärl. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även detta klockslag antecknas på remissen.

Urindunken förvaras i kyla, 2-8 ºC under insamlingstiden.

Urindunken lämnas till närmaste laboratorium.

Stickprov tas helst på morgonurin.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt remiss 2.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

För dygnsmängd urin gäller: Om tillgång till våg finns, väg urinen och ange vikten på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i ett plaströr och lämna till laboratoriet. Om inte våg finns, lämna hela urindunken till laboratoriet.

Prov är hållbart 1 vecka i kyla, 2-8 ºC.