tU--Ig-kedjor, lätta

Klinisk kemi
 • Flaska/dunk, plast med skruvkork

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats
  Märkning Utan tillsats
  Prod. nr. 23780000
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Denna urin kasseras. Klockslaget antecknas på remissen. Därefter samlas alla urinportioner i uppsamlingskärl. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även detta klockslag antecknas på remissen.

Urindunken förvaras i kyla, 2-8 ºC under insamlingstiden.

Urindunken lämnas till närmaste laboratorium.

Stickprov tas helst på morgonurin.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt remiss 2.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

För dygnsmängd urin gäller: Om tillgång till våg finns, väg urinen och ange vikten på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i ett plaströr och lämna till laboratoriet. Om inte våg finns, lämna hela urindunken till laboratoriet.

Prov är hållbart 1 vecka i kyla, 2-8 ºC.

Medicinsk bakgrund

tU-Ig kappakedjor/tU-Ig lambda kedjor mäter förekomst av fritt immunoglobulin lätta kedjor i urin. Normalt produceras fria immunoglobulin lätta kedjor (en del av immunoglobuliner) i överskott av tunga kedjor (den andra delen av immunoglobuliner) och förekommer i urin i ett förhållande på 2:1 (lätta kappa mot lambda). Fria immunoglobulin lätta kedjor återresorberas och kataboliseras snabbt i njurarnas tubulusceller efter passage över glomeruli.

Ökning av fria lätta kedjor (polyklonalt) i urin kan förekomma med ökad immunoglobulin- syntes eller katabolism (fördelning av celler och vävnader).

Myeloproliferativa sjukdomar orsakar ofta en dissociation i syntesen av immunglobulinernas lätta och tunga kedjor med en överproduktion av lätta kedjor. Denna dissociation kan i vissa fall bli så extrem att endast lätta kedjor bildas av den maligna cellklonen. Dessa lätta kedjor uppvisar endast en typ av lätta kedjor, antingen kappa eller lambda. Kvantifiering av fria lätta kedjor i urin indiceras vid diagnostik och uppföljning av patienter med myelom och andra myeloproliferativa sjukdomar.