U--Osmolalitet

Klinisk kemi
 • Provtagningsrör med skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Utan tillsats
  Märkning Graderat
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Uriner) alternativt remiss 2.

Provtagning

8 mL morgonurin (efter 8-10 timmar vätskekarens).

Provhantering

Provet förvaras i rumstemperatur (15-25ºC).

Om analys ej utförs samma dag ska urinprovet centrifugeras 10 minuter vid 2400 g. Häll av urinen till nytt rör. Därefter är urinen hållbar 4 dygn i kyla, 2-8 ºC.

Får ej frysas.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

Med osmolalitet avses koncentrationen av lösta partiklar som bidrar till lösningarnas osmotiska tryck. Osmolaliteten i plasma beror av natrium, klorid, bikarbonat, glukos och urea och regleras av hypotalamus via antidiuretiskt hormon (ADH). ADH stimulerar njurarna att koncentrera urinen.

U-osmolalitet används för att bestämma njurarnas koncentrationsförmåga. För värdering av U-Osmolaliteten krävs information om patientens vätsketillförsel, aktuella urinvolymer och ödem. Bestämning av U-Osmolalitet bör utföras under standardiserade förhållanden i morgonurin efter 8-10 timmar vätskekarens.

Sänkt U-Osmolalitet förekommer framförallt vid diabetes insipidus, tubulär skada i njurar, hypokalemi, hyperparatyreoidism med hyperkalcemi. Beställningen är indicerad vid utredning av polyuri och vid misstänkt tubulär skada i njurar.