U--Lambdakedja (Ig)

Klinisk kemi
 • Plastdunk med skruvlock

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats Utan tillsats
  Märkning Utan märkning
  Prod. nr. 23780000
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt remiss 2.

Provtagning

Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Denna urin kasseras. Klockslaget antecknas på remissen. Därefter samlas alla urinportioner i uppsamlingskärl. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även detta klockslag antecknas på remissen.

Urindunken förvaras i kyla, 2-8 ºC under insamlingstiden.

Urindunken lämnas till närmaste laboratorium.

Stickprov tas helst på morgonurin.

Provhantering

Om tillgång till våg finns, vägs urindunken och vikten anges på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i plaströr med skruvlock och lämna till laboratoriet. Om våg ej finns, lämnas hela urindunken till laboratoriet.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.