U--Lambdakedja (Ig)

Klinisk kemi
 • Plastdunk med skruvlock

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats Utan tillsats
  Märkning Utan märkning
  Prod. nr. 23780000
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Denna urin kasseras. Klockslaget antecknas på remissen. Därefter samlas alla urinportioner i uppsamlingskärl. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även detta klockslag antecknas på remissen.

Urindunken förvaras i kyla, 2-8 ºC under insamlingstiden.

Urindunken lämnas till närmaste laboratorium.

Stickprov tas helst på morgonurin.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt remiss 2.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Om tillgång till våg finns, vägs urindunken och vikten anges på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i plaströr med skruvlock och lämna till laboratoriet. Om våg ej finns, lämnas hela urindunken till laboratoriet.