Cerebrospinalvätska - cytologisk undersökning

Klinisk patologi
 • Centrifugrör med skruvkork

  Provrör
  Volym
  Tillsats Ingen tillsats
  Märkning Annan typ/stl på provtagningskärl kan användas
  Prod. nr. 06639310
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Skriv "cerebrospinalvätska" på pappersremissens Anamnesdel - Prov/Lokalisation.
Det ska även tydligt framgå att cytologisk undersökning önskas.

Provtagning

Provrör utan tillsats.
Vätskan samlas i provröret.

Om fler analyser önskas för provtagning av undersökningar till klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt klinisk patologi se allmänna föreskrifter.

Cerebrospinalvätska, allmänna föreskrifter

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

OBS! Provet lämnas OMGÅENDE efter provtagning till kemilaboratoriet på respektive sjukhus för preparering. Provet lämnas i handen till tjänstgörande personal.

Skicka beställningen i BOS.

Svarstid

Snabbsvar: 1 - 3 arbetsdagar efter ankomstdag. Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.
Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt, kan besvaras tidigast påföljande arbetsdag.

Rutin: Provet besvaras inom 10 dagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.