Cystvätska

Klinisk patologi
 • Tomt provtagningskärl cytologi

  Volym
  Tillsats Lika delar prov/70% etanol+ett par droppar Heparin
  Märkning VIKTIGT! Notera på provtagningskärlet 70 % etanol
  Prod. nr.
  Beställs på Burk/flaska/rör av lämplig storlek

Remiss

Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

Om det aspirerade materialet utgörs av vätska sprutas denna i ett kärl av lämplig storlek. Tillsätt 70% etanol - lika delar som prov. Tillsätt ett par droppar heparin.

Ange på provtagningsunderlaget att det är spätt med 70% etanol + Heparin.

Eventuella utstryksglas kan skickas på samma remiss. Se ”Punktion allmän” för provtagning och hantering.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

Vätskor med tillsats av 70 % etanol kan förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till patologilaboratoriet. ALLA prover ska förpackas på ett sådant sätt att läckage förhindras. Eventuell pappersremiss kan med fördel läggas i plastmapp eller motsvarande.

Skicka beställningen i BOS.

Svarstid

Snabbsvar: 1 - 3 arbetsdagar efter ankomstdag. Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.
Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt, kan besvaras tidigast påföljande arbetsdag.

Rutin: Provet besvaras inom 10 dagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.