Cystvätska

Klinisk patologi
 • Tomt provtagningskärl cytologi

  Volym
  Tillsats Lika delar prov/70% etanol+ett par droppar Heparin
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på Burk/flaska/rör av lämplig storlek

Remiss

ROS - Grupp: Cytologi.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändandet av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

Om det aspirerade materialet utgörs av vätska sprutas denna i ett kärl av lämplig storlek. Tillsätt 70% alkohol - lika delar som prov. Tillsätt ett par droppar heparin.


Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Formaldehydetikett för märkning av burken enligt regler från Kemikalieinspektionen.

Provhantering

Vätskor med tillsats av 70 % alkohol samt urin/blåssköljvätska i fixeringslösning kan förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till patologilaboratoriet. ALLA prover ska förpackas på ett sådant sätt att läckage förhindras. Eventuell pappersremiss kan med fördel läggas i plastmapp eller motsvarande.

Skicka beställningen i ROS.

Svarstid

Snabbsvar: 1 - 3 arbetsdagar efter ankomstdag. Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt, kan besvaras tidigast påföljande arbetsdag.

Rutin: Provet besvaras inom 10 arbetsdagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.