Punktion allmän

Klinisk patologi
 • Objektglas med mattrand

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr. 02801900
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

OBS! Endast utstryksglas. Om provet består av vätska var god se provtagningsanvisningar för cystvätska elller serösa vätskor/exsudat.
Spruta med specialtillbehör.
Objektglaskassett.

Objektglas med mattrand märkta med patientens tiosiffriga personnummer, namn och även lokalisation. Om hela namnet ej får plats är initialer ett minimikrav. Använd blyertspenna.

Materialet stryks ut på samma sida som glaset är märkt.
Då prov tas från flera områden markeras detta på glaset. Lokalisation på glaset ska överensstämma med angiven lokalisation på remiss.

OBS! Vänster respektive höger ska markeras på glasen.

Vid punktion av både vänster och höger bröst ska dessa skickas på separata remisser.
Punktatet bör lufttorkas snabbt, för att undvika artefakter. Man kan "vifta" med glaset i luften för att påskynda torkningen.

Placera glasen i objektglaskassett.
Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på kassetten.

Provhantering

Utstryksglas lufttorkas och förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till patologilaboratoriet.

OBS! Utstryksglas får inte sampackas med vävnadsprover i formaldehyd. Formaldehydånga kan inverka negativt på provkvaliteten. Minsta krav är att förpackningar med dessa prover särpackas i en kraftig plastpåse.

Skicka beställningen i BOS.

Svarstid

Snabbsvar: 1 - 3 arbetsdagar efter ankomstdag. Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.
Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt, kan besvaras tidigast påföljande arbetsdag.

Rutin: Provet besvaras inom 10 dagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.