S--Osmolalitet

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi-Övrig kemi) alternativt remiss 2.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Därefter är provet hållbart 1 dygn i kyla, 2-8 °C. Observera att provet INTE får frysas!
Minsta mängd serum: 100 µL.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

Med osmolalitet avses koncentrationen av lösta partiklar som bidrar till lösningarnas osmotiska tryck. Osmolaliteten i plasma beror av natrium, klorid, bikarbonat, glukos och urea och regleras av hypotalamus via antidiuretiskt hormon (ADH). ADH stimulerar njurarna att koncentrera urinen.

Förhöjd S-Osmolalitet förekommer oftast vid hypernatremi men även vid höga nivåer av glukos, urea och andra substanser som etanol, metanol och etylenglykol. Förhöjd S-Osmolalitet beror ofta på vätskebrist på grund av otillräckligt tillförsel eller ökade förluster. Sänkt S-Osmolalitet förekommer vid hyponatremi som vid hjärt-njur- eller leversvikt.

Beställning av S-Osmolalitet är indicerad vid hyponatremi, vid njur-och leverinsufficiens och intoxikationer.