S--IgG subklasser

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Svarstid

Inom 1 vecka.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Remiss

BOS, gäller även enstaka subklasser, (kategori: Proteiner)
alternativt remiss 2 (vid enstaka subklasser, använd Allmän remiss).

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.

Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyla 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 200 µL.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.