Csv--Absorption vid 415 nm, rör 4

Klinisk kemi
 • Provtagningsrör med skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Utan tillsats
  Märkning Graderat
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Cerebrospinalvätska) alternativt konsult/allmän remiss .

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Allmänna föreskrifter vid provtagning av cerebrospinalvätska (nytt fönster).

Ange provtagningstid på beställningen.

Lämnas omedelbart till laboratoriet för analys.

Obs! Kan ej skickas tilll laboratoriet med rörpost.

Provhantering

Centrifugera provet inom 30 minuter efter provtagning. Avläsning av absorbans bör ske inom 1 timme efter provtagning.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Medicinsk bakgrund

Csv-absorption är en spektrofotometrisk metod för påvisande av hemoglobinet nedbrytningsprodukter (oxyhemoglobin, bilirubin, methemoglobin) i cerebrospinalvätska. Metoden används tillsammans med andra undersökningar huvudsakligen vid diagnostik av subaraknoidalblödning (SAH) eller annan cerebral blödning. Normalt är cerebrospinalvätska färglös och absorberar negligerbara mängder ljus och det förekommer inga absorbanstoppar.

I det akuta skedet av en blödning påvisas absorbanstopp från oxyhemoglobin vid 415 nm. Senare under första dygnet, efter 12 timmar, tillkommer absorbanstopp vid 455 nm från bilirubin. Under första veckan efter en blödning avtar oxyhemoglobinmängden och efter 1-2 veckor ses endast bilirubintopp.

Ibland observeras även förekomst av methemoglobin, som oftast är svårt att bedöma. Methemoglobin kan ibland förekomma vid avkapslade hematom och inte sällan samtidigt med oxyhemoglobin.

Methemoglobin och oxyhemoglobin kan bildas både in vitro och in vivo, medan bilirubin bildas endast in vivo. Resultatet av absorptionsmätning ska alltid bedömas i relation till patientens kliniska tillstånd tillsammans med andra undersöknings/analys resultat.