Schistosomaägg (urin)

Mikrobiologen
 • Plastflaska

  Volym 1000
  Tillsats
  Märkning Flaska 1000 mL
  Prod. nr. 07174500
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Parasiter.

Provtagningsmateriel

Plastflaska med skruvlock, 1000 mL (för urin), Länsförsörjning, artikelnummer 07174500

Provtagning

Prov tas tidigast 10-12 veckor efter misstänkt infektionstillfälle.

Morgonurin kastas. Därefter samlas urinen under 4 timmar, lämpligen mellan 10-14. Det är viktigt att de sista dropparna urin kommer med, då dessa innehåller den största koncentrationen ägg. Patienten uppmanas att promenera (gärna trappor) minst en km. Vanligt kastat urinprov är ej adekvat för undersökningen. 

Provhantering

Urinprov förvaras i kyl i väntan på transport.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

För lite provmängd minskar känsligheten.

Svarstid

1-2 dagar.

Metod

Ägg av Schistosoma haematobium påvisas genom mikroskopi av urin.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Schistosomiasis (bilharzia, snäckfeber) är en maskinfektion. Människa smittas genom att masklarver (cerkarier) penetrerar huden vid bad i sötvatten. Det finns olika sorter av Schistosomiasis. Schistosoma haematobium förekommer i Afrika och Mellanöstern och orsakar fr a urogenitala symtom och äggen detekteras i urin.

Det finns även andra arter; S. mansoni, som finns i Afrika och Sydamerika, och S. japonicum och S. mekongi, som finns i vissa delar av Asien, ger vanligen symtom från tarm och lever. Ägg kan då påvisas i feces och beställs som Cystor och maskägg, ange misstanke om Schistosoma infektion i anamnesen.