Tillbaka

U--Erytrocyter (antal)

Klinisk kemi
 • Provtagningsrör med skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Utan tillsats
  Märkning Graderat
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Uriner/Kvalitativa urintester) alternativt remiss 2.

Provtagning

10 mL färsk morgonurin. Mittstråleprov. Vid ordination av urinsediment måste sannolik diagnos och frågeställning samt klockslag för provtagning anges.
Prov lämnas omedelbart till laboratoriet för bedömning.

Provhantering

Prov lämnas till laboratoriet inom 2 timmar. Efter denna tidpunkt börjar cellnedbrytningar och kemiska förändringar i urinen vilka kan ge ej tillförlitliga analysresultat. Om prov inte kan lämnas till laboratoriet inom 2 timmar bör provet förvaras och transporteras i kyla, 2-8 ºC upp till maximalt 4 timmar.
Om analys ej utförs inom 4 timmar, doppa sticka för urinstatus, U-Urinstatus (U-Glukos, Leukocyter, Albumin, Hemoglobin) samt Nitriter och registrera resultatet. Tillsätt därefter 2 droppar konserveringsmedel i provet och blanda väl. Anteckna tid när konserveringsmedel är tillsatt samt märk urinröret med blå färgsignal (Etikett färgsignal blå artikelnummer HER1863) som markering att konserveringsmedel är tillsatt. Konserveringsmedel kan rekvireras från klinisk kemi, Ryhov, antingen via beställningsblankett eller telefon (010-242 20 00.) När konserveringemedel är tillsatt är provet hållbart 48 timmar.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.