Virala hemorragiska febrar

Mikrobiologen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagning

OBSERVERA att inga prover får skickas till det lokala laboratoriet!

Kontakta alltid Folkhälsomyndigheten på 010-205 24 00 (knappval görs för klinisk mikrobiolog i beredskap) för instruktioner om provmaterial, provtagning och transport av prover.

Länkar för mer information:

• Provtagningsrutin vid Viral Hemorragisk feber, Högsmittsam Allvarlig Infektion (HSAI)

• Transportanvisning för prov med misstänkt Viral Hemorragisk Feber

• Godsdeklaration för farligt gods, misstänkt Viral hemorragisk feber, enligt ADR-S för UN2814

• Tillfälligt rumsbundet Lab på Infektion vid Viral Hemorragisk feber, Högsmittsam Allvarlig Infektion (HSAI)

Svarstid

Preliminärsvar ges inom ca 12 timmar från provets ankomst till Folkhälsomyndigheten.

Metod

Detektion av virus-nukleinsyra (RNA) med PCR.

Utförande laboratorium

Folkhälsomyndigheten, Solna.

Länk till "Folkhälsomyndigheten, Solna" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Hemorragiska febrar (blödarfebrar) är allvarliga sjukdomar som orsakas av olika RNA-virus, t ex filoviridae (Ebola, Marburg), arenaviridae (Lassa), bunyaviridae (Rift Valley, Krim-Kongo). Gemensamt för dessa virus är att de skadar endotelcellerna i kärlväggen och orsakar koagulationsdefekter. Mortaliteten är hög.

Virala hemorragiska febrar klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar och ska rapporteras till smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Regionens smittskyddsläkare kontaktas omgående så snart misstanke om sjukdomen uppstått. Risk för sekundärfall föreligger vid direktkontakt och erforderlig skyddsutrustning samt isoleringsvård ska tillämpas.

Diagnostik utförs endast på P4-laboratoriet vid Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om hemorragisk feber (nylig vistelse i endemiskt område eller kontakt med känt fall) kontaktas klinisk mikrobiolog i beredskap för råd om provtagning och transport av prover, telefon dygnet runt 010-205 24 00.
Observera att inga prover får skickas till det lokala laboratoriet! Patienten ska omgående isoleras på infektionsklinik och instrument för vissa akutanalyser installeras tillfälligt på vårdrummet enligt särskild rutin.