Influensa, RSV, SARS-CoV-2

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagning

Arbeta alltid enligt Smittskydd och vårdhygiens riktlinjer för luftvägsinfektioner.

Det finns flera sätt att ta prov:

1. Nasopharynx prov taget i eSwab-rör. För den sterila nasopharynxpinnen till bakre nasopharynx-väggen och låt den stanna där några sekunder. Placera pinnen i eSwabrör med befintligt transportmedium i.

2. Nasopharynxprov taget med flockad provtagningspinne (artnr 16459100). För den sterila nasopharynxpinnen till bakre nasopharynx-väggen och låt den stanna där några sekunder. Placera pinnen i ett skruvkorksrör med 1-3 mL steril NaCl-lösning.

3. Nasopharynxaspirat taget med slemsamlare och sug eller tunn plastkateter (tex baby feeding tube) och 5 mL spruta. För katetern längs näsgolvet till bakre nasopharynxväggen. Sug upp sekret en bit in i katetern och spruta ner i slemsamlaren/skruvkorksröret. Skölj vid behov genom katetern med steril NaCl-lösning så att ca 1 mL provmaterial finns i röret.

4. Analys kan även utföras på sputum (i sputumburk), trakealsekret (i skruvkorksrör), skyddad borste, bronksköljvätska (BAL).

5. I undantagsfall saliv från barn när det inte går att ta annat prov. Känsligheten för SARS-CoV-2 är ca 20% lägre än för nasofarynxprov. Barnet spottar 3-4 gånger under ca 5 min i en sputumburk.

Instruktionsfilm: Pinnprov från bakre svalgväggen (öppnas i nytt fönster)

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Om provet är segt kan det hämma analysen, som kan behöva göras om.
Om skruvkorksröret fylls med mer än 3 mL NaCl-lösning kan utspädning sänka analysens känslighet.

Svarstid

Analysen utförs dygnet runt, alla dagar.
Besvaras inom 4 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Vid hög belastning kommer prov från slutenvård att prioriteras. Svarstiden kan då bli något längre för prov från primärvård.

Metod

Arvsmassa (RNA) från influensavirus, RS-virus och SARS-CoV-2-virus påvisas samtidigt med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

Luftvägsinfektioner orsakas av ett flertal virus. Snabb etiologisk diagnos kan vara viktigt för handläggningen.

Det finns tre typer av influensavirus som smittar mellan människor, A, B och C. Influensa A orsakar de största epidemierna, som ibland blir pandemier. Influensa B ger också typiska influensasymtom. Influensa C-virus ger normalt en lindrig infektion.

RS-virus kan ge svår nedre luftvägsinfektion (kapillärbronkit, bronkiolit) hos små barn. Även vuxna kan insjukna, men oftast med lindriga symptom. Epidemier uppträder under säsong.

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 orsakade en pandemi åren 2019-22 av infektionen covid-19. Sjukdomen kan ge allt från subklinisk infektion till svår lunginflammation med multiorgansvikt.