Candida auris (screening)

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Svamp.

Provtagningsmateriel

Eswab provtagningsset.

Provtagning

Fukta provtagningspinnen med NaCl före provtagning.
Näsa: En pinne används till provtagning.
Pinnen förs in i ena näsborren och roteras mot näsväggen. Provta sedan andra näsöppningen med samma pinne.
Axiller och ljumskar: Använd en pinne till båda axillerna och en pinne till båda ljumskarna.
Sår: Vid eventuella sår används en pinne per sår.

Provhantering

Prov förvaras i kylskåp i väntan på transport.

Svar/Bedömning

Prov besvaras med Växt av / Ingen växt av Candida auris.

Svarstid

Svar inom en vecka.

Metod

Svampodling och resistensbestämning (vid positivt fynd).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Candida auris är en jästsvamp som under de senaste åren har orsakat många vårdrelaterade utbrott i världen. C. auris kan kolonisera huden hos bärare och har en förmåga att sprida sig och persistera i sjukhusmiljö. Dessutom är arten benägen att orsaka invasiv infektion (t.ex candidemi). Resistens mot antifungala medel, framförallt flukonazole, är vanligt. En viktig riskfaktor för kolonisation med C. auris är IVA-vård utomlands. Att upptäcka bärarskap i ett tidigt skede genom screening av riskpatienter är viktigt för att förhindra smittspridning.