Gastroenterit, bakterier

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Feces.

Provtagning

Ta prov antingen från ändtarmsöppningen eller direkt från feces (bäcken, toalettpapper, palpationshandske o dyl).
Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret, bryt av mot rörets kant och skruva på korken ordentligt.

DNA-påvisning med PCR-teknik är känsligare än traditionell odling. Därför räcker normalt ett enda prov.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla. Provet bör vara på Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, inom 24 timmar för bästa resultat.

Medicinsk bakgrund

Analysen påvisar DNA från de vanligaste bakterierna och en parasit som orsakar gastroenterit: Salmonella, Shigella/EIEC, Yersinia enterocolitica, Campylobacter, EHEC och Cryptosporidium.
Samtliga dessa fynd är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

På prov där Shigella/EIEC eller Yersinia påvisas kommer odlingsförsök att utföras. Växt i odling behövs för typning och eventuell resistensbestämning, men av olika tekniska skäl växer inte bakterierna alltid fram.

Salmonella och Campylobacter resistensbestäms endast på begäran.

Analysen påvisar inte Vibrio-arter eller Yersinia pseudotuberculosis.

Om misstanken om infektiös gastroenterit kvarstår kan man överväga att skicka ett nytt fecesprov för "Plesiomonas, Aeromonas, Providencia". Man kan också överväga nytt fecesprov för ”Cystor och maskägg”.

Se även:
Gastroenterit, virus
Norovirus (feces)
Clostridioides difficile-toxin
Cystor och maskägg
Plesiomonas, Aeromonas, Providencia

Mer information om feces-diagnostik finns i länken nedan.

Information om feces-diagnostik (öppnas i eget fönster):

Svarstid

Analysen utförs alla vardagar.
Prov som är på Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, kl 8.00 besvaras samma eftermiddag.

Metod

Arvsmassa (DNA) påvisas med multiplex PCR-teknik.
Vid vissa fynd (se ovan) utförs odling och kompletterande analyser.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

I princip alla diarrétillstånd kan påminna om infektiös gastroenterit. Snabbt insjuknande, inga tidigare tarmsymptom och kortvarigt sjukdomsförlopp talar dock för infektion.
Tarminfektion med bakterier eller parasiter förekommer framförallt i samband med utlandsresor.

Salmonella-bakterier kan förekomma i kontaminerade livsmedel och då orsaka utbrott. Smitta kan också överföras vid kontakt med djur, så kallad zoonotisk spridning (ex nötkreatur, höns, gris, hund, katt), och direkt mellan människor via avföring.

Shigella-bakterier sprids via smittade födoämnen (ex grönsaker bevattnade med förorenat vatten) och kan sedan spridas vidare med avföring. Kontaktsmitta förekommer vid sämre sanitära förhållanden. Shigella har en mycket låg infektionsdos, endast 10-100 bakterier behövs för att bli smittad. Shigella och EIEC kan idag inte särskiljas med DNA-påvisning.

Campylobacter är en vanlig bakterie som finns hos både människor och djur över hela världen. Infektionen kan smitta via avföring eller kontaminerade livsmedel, även från djur till människa. De vanligaste arterna som orsakar gastroenterit hos människa är C. jejuni och C. coli.
Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis orsakar sjukdom hos människa. Yersinia-bakterier förekommer i miljön i hela världen samt hos gris. Smitta kan också överföras via livsmedel och förorenat vatten.

Escherichia coli-stammar som kan ge tarmsymptom klassificeras med kliniska, epidemiologiska och molekylära kriterier. De vanligaste idag är EHEC, EAEC, EIEC, EPEC och ETEC. Dessa sjukdomstillstånd antibiotikabehandlas normalt inte, men vätskeersättning kan behövas.

EHEC (enterohemorrhagisk E. coli) kallas även STEC (shigatoxinliknande E. coli) eller VTEC (verocytotoxinproducerande E. coli).
EHEC kan smitta mellan djur och människor. Nötkreatur är den huvudsakliga reservoaren för bakterierna. EHEC-infektion är vanligast hos små barn, men förkommer i alla åldersgrupper. Infektionen kan ge allt från milda symptom till blodig diarré och njursvikt på grund av hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS).
EIEC (enteroinvasiv E. coli) är sällsynt i Sverige men kan förekomma som importfall. Infektion med EIEC kan ge dysenterisymtom med feber, smärtor och blodiga slemmiga diarréer. Bakterien är närbesläktad med Shigella.

Parasiten Cryptosporidium förekommer över hela världen, både hos människor och djur. Flera utbrott har orsakats av kontaminerat vatten, livsmedel eller direktkontakt med djur. De flesta fall i Sverige är inhemska.