Plesiomonas, Aeromonas, Providencia

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Feces.

OBS: vid misstanke om bakteriell gastroenterit bör alltid beställningen ”PCR Gastroenterit, bakterier” vara första steget i utredningen. Om ingen ”PCR Gastroenterit, bakterier” har utförts innan kommer analysen att läggas till per automatik.

På remissen anges åtminstone insjukningsdatum och misstänkt smittoland. Om diarrén är blodig anges även detta på remissen.

Vid misstanke om Vibrio cholerae skickas provet även till externt laboratorium.

Provtagning

Prov tas med fördel genom rektalswab direkt efter avföring alternativt genom att provtagningspinnen förs ned i färsk feces. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret, bryt av mot rörets kant och skruva på korken.

Provhantering

Förvaras och transporteras i kyla. Provet bör vara på laboratoriet inom 24 timmar.

Svar/Bedömning

Eventuell förekomst av Aeromonas, Plesiomonas, Providencia alcalifaciens, Yersinia pseudotuberculosis och Vibrio (non-cholerae) svaras. Resistensbestämning utförs inte rutinmässigt men kan utföras på begäran.

Svarstid

2-4 dagar.

Metod

Detektion av ovanliga tarmpatogener genom bakterieodling.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia enterocolitica och EHEC ingår inte. De detekteras i stället med PCR (PCR Gastroenterit, bakterier).
Den här odlingen syftar till att påvisa ovanliga diarréorsakande bakterier och bör endast beställas vid misstanke om bakteriell gastroenterit efter negativ PCR.

Aeromonas, Plesiomonas och Providencia alcalifaciens förknippas med diarrétillstånd kopplat till förorenat dricksvatten eller livsmedel, framför allt fisk och skaldjur. Infektion med dessa bakterier är i regel mild och självbegränsande utan att antibiotikabehandling behövs. Yersinia pseudotuberculosis smittas via kontaminerade matvaror och orsakar gastroenterit oftast utan tydlig diarre. Buksmärtor (som kan likna appendicit) är ett vanligt symtom. Även vissa Vibrio-arter kan identifieras med odling, dock inte Vibrio cholerae.