7-plex cytokinanalys

Klinisk kemi
 • EDTA-rör lila propp

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA-K2
  Märkning K2E 3mL
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi F79, Karolinska Huddinge.

Länk till analyslista klinisk immunologi Karolinska Huddinge.

Provhantering

Prov centrifugeras inom 3 timmar i 2000g i 15 minuter. Plasma överförs till två plaströr som fryses.

Medicinsk bakgrund

Analyter: IFNy, IL-1ß, IL-10, IL-18, CXCL9, CXCL10, TNFa