S--OH-Bupropion

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (peroralt respektive depåinjektion), dalvärde. Vid depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse, toppvärde.

Tidpunkt för senaste dosintag och provtagning ska anges på beställningen.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Provet ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25ºC). Prov centrifugeras i 10 minuter vid 2000g inom 4 timmar efter provtagning och serum avpipetteras till nytt rör. Avhällt serum är hållbart 2 dygn i kyla 2-8 ºC. Vid längre förvaring fryses provet i -20ºC.
Provet ska ej transporteras i rumstemperatur.

Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är mer än 500 µL.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Lund.

Analyslista Klinisk kemi, Lund (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Svar lämnas enbart på Bupropions huvudmetabolit OH-Bupropion.