JC-virus-DNA

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus) och
Klinisk mikrobiologi / Cerebrospinalvätska.

Provtagningsmateriel

Cerebrospinalvätska:
10 mL skruvkorksrör

Serum:
Gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp)

Övrigt:
10 mL skruvkorksrör

Provtagning

Minst 0,5 mL cerebrospinalvätska i skruvkorksrör.
Csv är förstahandsval för diagnostik av JC-virus.

Minst 0,5 mL serum i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).
Diagnostik och monitorering i blodprov är ett fullgott alternativ för JC-virus.

Kapillärprov

Gelrör (gul propp), 2-3 st.

Provhantering

Centrifugera serumrör i 10 min.
Pipettera av serum från rör utan tillsats (röd propp) till nytt rör.

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Svar ges i JCV genomekvivalenter per milliliter provmaterial (Geq/ml).

Metod

DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

JC-virus är ett höljelöst DNA-virus tillhörande familjen polyomavirus och kan hos immunsupprimerade personer ge upphov till en sällsynt demyeliniserande neurologisk åkomma; progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). De kliniska symtomen utgörs av muskelsvaghet/pares, kognitiva defekter/demens, sensoriska störningar och ev synrubbningar.