BK-virus-DNA

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagningsmateriel

Serum:
Gelrör (gul propp)
Rör utan tillsats (röd propp)

Urin, övrigt:
10 mL skruvkorksrör

Provtagning

Minst 0,5 mL serum i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).
Diagnostik och monitorering i blodprov är förstahandsval för BK-virus.

Minst 5 mL urin i skruvkorksrör.
Urinprov är andrahandsval för BK-virus då koncentrationen i urin hos sjuka och friska överlappar.

Kvantifiering kräver minst 1 mL provmaterial (räcker även till kvantifiering av CMV och EBV då detta önskas).

Kapillärprov

Gelrör (gul propp), 2-3 st, 4-5 st för kvantifiering.

Provhantering

Centrifugera serumrör i 10 min.
Pipettera av serum från rör utan tillsats (röd propp) till nytt rör.

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Svar ges i BKV internationella enheter (IU) per milliliter provmaterial (IU/mL) eller (för vissa provmaterial) genom ekvivalenter per milliliter provmaterial (Geq/mL).

Svarstid

Serum och urin: 2-4 dagar
Övriga provmaterial: 2-8 dagar

Kvantitativ analys: 2-4 dagar

Metod

DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

BK-virus är ett höljelöst DNA-virus tillhörande familjen polyomavirus och kan hos immunsupprimerade personer ge upphov till infektion i njurar och urinvägar. Ett vanligt symtom är hemmorragisk cystit, men även njurpåverkan av varierande allvarlighetsgrad förekommer.