Dermatofyt-DNA

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Svamp.

Provtagningsmateriel

Steril skalpell eller slev, pincett, skruvkorksrör.

Provtagning

Provtagningen förbättras ofta om man först tvättar med 70%-ig etanol. Detta avlägsnar smuts och fett och är bakteriedödande.

Hud: Skrapa från hudförändringar och överför materialet till rör. Det är viktigt att man tar provmaterialet från rätt område. Eftersom infektionerna läker från centrum, innehåller den aktiva randzonen av angripet område de flesta viabla svampenheterna.

Hår: Ryck loss ett tiotal hårstrån och sänd dem i rör. Försök få med såväl angripna hårstrån som innehållet i tilltäppta hårfolliklar och fjällande epidermis. Infektionen sitter vanligtvis nära hårroten, varför man kan klippa bort allt utom en cm-lång bit närmast denna.

Naglar: Skrapa från undersidan av nagel och överför materialet till rör. Provet ska tas från mer proximala delar nära friskt område varvid nagelns alla lager undersöks.

Provhantering

Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Analysen påvisar mer än 95% av kliniskt relevanta dermatofyt-arter. Den är betydligt känsligare och snabbare än odling.

Dessa arter påvisas:
Epidermophyton floccosum
Microsporum audouinii
Microsporum canis
Trichophyton benhamiae
Trichophyton interdigitale
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton rubrum/soudanense
Trichophyton tonsurans
Trichophyton verrucosum
Trichophyton violaceum
Candida albicans

Analysen kan inte skilja på T. rubrum och T. soudanese. De två arterna är mycket lika och båda kan orsaka infektion. T. soudanese förekommer nästan bara i Afrika.

Det förekommer att jästsvamp orsakar infektion som är svår att kliniskt skilja från dermatofyt-infektion. Analysen påvisar Candida albicans, men inga andra jästsvampar.

Om det finns misstanke om jästsvamp-infektion kan man ta prov för allmän odling och fråga efter jästsvamp i Kliniska data.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Ett vanligt fel är att det är för lite provmaterial.

Svarstid

1-2 veckor

Metod

Realtids-PCR

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Dermatofyter (trådsvampar) kan orsaka infektion i hud, hår och naglar. De vanligaste finns i släktena Microsporum, Trichophyton och Epidermophyton.

Dessa svampar parasiterar på hudens hornämne som digereras med potenta enzymer. Dermatofyter har hög förmåga att undvika vårt immunförsvar. De ingår (till skillnad från jästsvamp) inte i hudens normalflora.

Det förekommer att jästsvamp orsakar infektion som är svår att kliniskt skilja från dermatofyt-infektion.