Gastroenterit, virus - kräkning

Mikrobiologen
 • Rör med sked

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning Rör med sked
  Prod. nr. 03048600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagningsmateriel

Rör med sked:
Märkning: Rör med sked
Prod.nr: 03048600
Beställs på Länsförsörjningen.

Provtagning

2 mL kräkning i rör med sked. Minsta mängd 0,5 mL. Skruva på korken ordentligt.

Observera att feces är ett bättre provmaterial!

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Respektive virus besvaras påvisat, ej påvisat eller ej bedömbart.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Feces innehåller oftast stora mängder viruspartiklar och är ett bättre provmaterial än kräkning.

Svarstid

Analysen utförs alla veckans dagar.
Prov som är på Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, senast kl 7.30 besvaras samma eftermiddag.

Metod

Arvsmassa (nukleinsyra) från adenovirus, astrovirus, norovirus G1 och G2, rotavirus och sapovirus påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Adenovirus förekommer året runt, framför allt hos små barn. I den akuta fasen finns viruspartiklar i mycket stor mängd i kräkningar och feces. Infektionerna kan ge utbrott även hos vuxna på vårdavdelningar, särskilda boenden och liknande.

Astrovirus är också en vanlig orsak till gastroenterit hos barn. Förloppet med diarré och kräkningar liknar det vid rotavirusinfektion, men är oftast mildare.

Calicivirus (Norovirus och Sapovirus) orsakar "vinterkräksjuka" med kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, feber och muskelvärk. Inkubationstiden är 1/2-2 dygn. Symtomen varar sedan 1/2-5 dygn. I akutfasen finns viruspartiklar i mycket stor mängd i kräkning och feces. Infektionen sprids mycket effektivt via vatten, födoämnen och personkontakt då 10-100 viruspartiklar kan räcka för att ge sjukdom.

Norovirus grupp 2 står för 90% av insjuknanden i vinterkräksjuka, grupp 1 för 5%. Återstående 5% orsakas av sapovirus, som i princip bara påvisas vid utbrott i boendemiljöer som barnhem och äldreboenden.

Rotavirus orsakar kräkningar och diarré, ibland med dehydrering som följd. Smittsamheten är som störst under det akuta sjukdomsstadiet och troligen en tid därefter.