Gastroenterit, virus - feces

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Feces.

Provtagning

Ta prov från ändtarmsöppningen eller direkt från feces (bäcken, toalettpapper, palpationshandske etc).

Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret och bryt av mot rörets kant. Skruva på korken ordentligt.

Fecesrör med sked kan också användas. Vid provtagning i detta rör önskas 2 mL avföring, minsta mängd 0,5 mL. Skruva på korken ordentligt.

Analys kan utföras även på kräkning.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Respektive virus besvaras påvisat, ej påvisat eller ej bedömbart.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Feces innehåller oftast stora mängder viruspartiklar och är ett bättre provmaterial än kräkning.
Under pågående vaccination mot rotavirus, alltså ungefär från 6 veckors till 6 månaders ålder, utsöndras vaccinstammen i feces hos många barn. Rotavirus kan då påvisas i analysen utan att det innebär sjukdom.

Svarstid

Analysen utförs alla veckans dagar.
Prov som är på Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, senast kl 7.30 besvaras samma eftermiddag.

Metod

Arvsmassa (nukleinsyra) från adenovirus, astrovirus, norovirus G1 och G2, rotavirus och sapovirus påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Adenovirus förekommer året runt, framför allt hos små barn. I den akuta fasen finns viruspartiklar i mycket stor mängd i kräkningar och feces. Infektionerna kan ge utbrott även hos vuxna på vårdavdelningar, särskilda boenden och liknande.

Astrovirus är också en vanlig orsak till gastroenterit hos barn. Förloppet med diarré och kräkningar liknar det vid rotavirusinfektion, men är oftast mildare.

Calicivirus (Norovirus och Sapovirus) orsakar "vinterkräksjuka" med kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, feber och muskelvärk. Inkubationstiden är 1/2-2 dygn. Symtomen varar sedan 1/2-5 dygn. I akutfasen finns viruspartiklar i mycket stor mängd i kräkning och feces. Infektionen sprids mycket effektivt via vatten, födoämnen och personkontakt då 10-100 viruspartiklar kan räcka för att ge sjukdom.

Norovirus grupp 2 står för 90% av insjuknanden i vinterkräksjuka, grupp 1 för 5%. Återstående 5% orsakas av sapovirus, som i princip bara påvisas vid utbrott i boendemiljöer som barnhem och äldreboenden.

Rotavirus orsakar kräkningar och diarré, ibland med dehydrering som följd. Smittsamheten är som störst under det akuta sjukdomsstadiet och troligen en tid därefter.