S--Östradiol, ultrakänslig (vuxen)

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Lund.

Analyslista Klinisk kemi, Lund (nytt fönster).

Provhantering

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2000g. Centrifugerat prov är hållbart 12 timmar i rumstemperatur och 3 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring häll av i nytt rör och frys vid -20ºC.

Minsta mängd serum: 600 µL.