S-7-OH-Kolestenon

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen
 • Heparin-rör mintgrön propp

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats Litiumheparin + gel
  Märkning LH PST II 3 mL
  Prod. nr. 24803902
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

En mindre dygnsvariation kan förekomma. Eventuellt kan det vid upprepade provtagningar vara fördelaktigt att dessa utförs på förmiddagen.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Ocentrifugerat prov är hållbart 4 timmar i rumstemperatur.
Proverna centrifugeras i 2000g i 10 minuter. Serum och plasma pipetteras över i nya plaströr, skriv på röret vilket som är serum respektive plasma. Centrifugerat och avhällt prov är hållbart 1 dygn i kyla 2-8ºC. Vid längre förvaring fryses provet i -20ºC.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi,Karolinska Universitetslaboratoriet.

Analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster)