IGHV mutationsanalys

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 10 mL

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning 10 mL, lila propp
  Prod. nr. 07647100
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Prov ska vara analyserande laboratorium tillhanda inom 24 timmar efter provtagningen. Av transportskäl behöver därför provet vara på laboratoriemedicin, Ryhov senast kl. 15.30 provtagningsdagen, måndag-torsdag.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Hematologi, klinisk kemi Sahlgrenska (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetslaboratoriet.

Länk till analyslista klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster).

Provhantering

Förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Prov ska vara analyserande laboratorium tillhanda senast 24 timmar efter provtagning.