Indicerad cervixcytologi med HPV-analys

Klinisk patologi
 • ThinPrepburk

  Provrör
  Volym
  Tillsats Burk med fixeringsvätska från leverantör Hologic.
  Märkning Kit för cellprov. produktnummer: 01274000.
  Prod. nr. 10893500
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

OBS! Denna remiss används endast för dubbelanalys. Vid beställning av endast HPV-analys eller cytologi, välj remiss HPV-analys alternativt Indicerad cervixcytologi.

Beställes i BOS

Pappersremiss: Cervixcytologi Indicerad provtagning med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare).

I fältet "Anamnes och status" ska datum för sista menstruation (SM)
anges och aktuella rutor kryssas i. Dessa uppgifter är av betydelse för bedömningen.

Välj mellan alternativ cytologi, cytologi med HPV-analys eller enbart HPV-analys.

Pappersremiss cervixcytologi indicerad

Provtagningsmateriel

- En burk för vätskebaserad cytologi ThinPrepburk.
- Kit för cellprov borste spatel .

Provtagning

Provtagning
Säkerheten vid diagnostiken är beroende av att:

- provet tas före den gynekologiska undersökningen.
- spekulum införes utan glidmedel.
- cellmaterial omgående överföres från borste/spatel till vätskan genom omrörning tio gånger. Spatel/borste får ej föras ner i burken och lämnas
ens några sekunder utan omrörning, för då fastnar cellmaterialet på spateln/borsten.
- endocervikala celler finns representerade i provet.
- provtagning under menstruation om möjligt undviks.

UTFÖRANDE:

Portio-cervixprov:
Tag först provmaterial från portio med plastspatel, ett varv. För ner spateln i burken, vispa omgående runt i vätskan tio gånger.
Tag provmaterial från cervix med borste. För in hela borsten i cervixkanalen, rotera ¼ - ½ varv medurs Undvik överdriven rotering. För ner borsten i burken, rör omgående om tio gånger i vätskan samtidigt som borsten trycks emot burkens vägg. Avsluta med att kort "vispa fritt" med borten i vätskan några gånger. (Borsten ska inte lämnas i burken).

Om prov tas från flera lokaler, t ex portio och vagina, ska varje burk skickas med egen remiss.

Prov från vagina:
(Observera att rutincellprov numera endast ska tas från cervix-portio).

Prov tas från vaginaltoppen med plastspatelns runda del vilken förs från ena hörnet till det andra två gånger. För ner spateln i burken, vispa omgående runt i vätskan tio gånger.

Förslut burken genom att locket skruvas på tills de svarta markeringarna på burk och lock är mitt emot varandra. Efter 15 minuter är provet fixerat och biologiskt inaktiverat. Provet förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.


Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

ALLA prover ska förpackas på ett sådant sätt att läckage förhindras. Eventuell pappersremiss kan med fördel läggas i plastmapp eller motsvarande.

Skicka provet i BOS. Provet och eventuell pappersremiss lämnas till Klinisk patologi för fortsatt hantering och analys.

Svarstid

Indicerade prover besvaras inom 15 arbetsdagar från ankomstdag till laboratoriet, dock tidigast påföljande arbetsdag räknat från ankomstdag.

Medicinsk bakgrund

1177.se Vårdprogram för gynekologisk cellprovskontroll, Region Jönköpings län, öppnas i nytt fönster