Blåssköljvätska/urin

Klinisk patologi
 • Urincytologiflaska förfylld

  Provrör
  Volym 250 m
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr. 17750400
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

Blåssköljvätska
Före sköljning töms blåsan på urin.
200 ml fysiologisk koksaltlösning sprutas in genom cystoskopet, man får då en mekanisk spolningseffekt på slemhinnan i blåsan.
Låt vätskan rinna ut i ett uppsamlingskärl.
Fyll upp provtagningsflaskan med sköljvätska, cirka 125 ml.
----------

Urin
Morgonurin bör ej användas, då den ofta innehåller degenererade celler.
Låt patienten dricka rikligt med vatten, helst 1-2 liter.
Samla urin under ett par timmar.
För att undvika sedimentation av cellerna blandas den samlade urinen (skaka ej).
Fyll därefter upp provtagningsflaskan cirka 125 ml.

VIKTIGT!
På remissen anges alltid vad provmaterialet består av: Blåssköljvätska, kastad urin eller kateterurin. Detta har betydelse för utvärderingen av de mikroskopiska fynden.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

Urin/blåssköljvätska i fixeringslösning kan förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till patologilaboratoriet. ALLA prover ska förpackas på ett sådant sätt att läckage förhindras. Eventuell pappersremiss kan med fördel läggas i plastmapp eller motsvarande.

Skicka beställningen i BOS.

Svarstid

Snabbsvar: 1 - 3 arbetsdagar efter ankomstdag. Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.
Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt, kan besvaras tidigast påföljande arbetsdag.

Rutin: Provet besvaras inom 10 dagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.