P--Neurofilament light protein

Klinisk kemi
 • EDTA-rör lila propp

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA-K2
  Märkning K2E 3mL
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Neurokemianalyser neurokemi Sahlgrenska (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk Neurokemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal.

Länk till provtagningsanvisningar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster).

Provhantering

Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 minuter, 2000g. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm och överförs till ett plaströr. Provet kan förvaras i rumstemperatur i 2 dygn. Vid längre förvaring fryses provet.