Benmärgsprov

Klinisk patologi
 • Provburk med 4 % formaldehyd

  Provrör
  Volym
  Tillsats 4% buffrad Formaldehyd
  Märkning Annan typ/storlek på provtagningskärl kan användas
  Prod. nr. 40000197,6639906
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

ROS - Grupp: Benmärg.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändandet av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Om svarstidsalternativ "Snabbsvar" har valts ange ALLTID om preliminärsvar önskas.

Provtagning

Blodstatus med diff-utstryk beställes separat.

Objektglas med mattrand märkta med patientens tiosiffriga personnummer och namn. Om hela namnet ej får plats är initialer ett minimikrav. Använd blyertspenna.

Utstryk från benmärg, 6 - 8 stycken, lufttorkas.
Vid cristabiopsi görs 5-10 imprint som lufttorkas.
Märgkoagel liksom cristabiopsi fixeras i 4% formaldehyd. Cristabiopsins längd bör ej understiga 2 cm.
Vid misstänkt akut leukemi bör minst 8 benmärgsutstryk göras.

Uppgift om eventuell adenit, hepatomegali, splenomegali bör anges i beställningen.

Utstryk från blod, minst 4 glas, lufttorkas.
OBS! Aktuellt blodstatus ska alltid uppges: Hb, EVF, EPK, MCV, MCHC, LPK och TPK.


Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Formaldehydetikett för märkning av burken enligt regler från Kemikalieinspektionen.

Provhantering

Provtagningskärlet fylles med 4 % buffrad formaldehydlösning 10 - 20 x preparatets volym. ALLA prover ska förpackas på ett sådant sätt att läckage förhindras. Eventuell pappersremiss kan med fördel läggas i plastmapp eller motsvarande.

Skicka beställningen i ROS.
Benmärgsutstryk och provmaterial lämnas till klinisk kemi för komplettering eller inledande analys. Blod för blodstatus lämnas samtidigt.

Svarstid

Snabbsvar: 1-3 arbetsdagar (fixerat prov). Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt. Vävnadsprover ska fixeras i formaldehyd minst ett dygn för att optimal kvalitet ska uppnås. Preparering på laboratoriet tar ytterligare cirka ett dygn, vilket innebär att svar tidigast kan lämnas andra arbetsdagen efter operation. Fixeringstiden är beroende av provets storlek, vilket innebär att svarstiden för större preparat blir längre.

Rutin: Provet besvaras inom 6 - 8 veckor räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.

Medicinsk bakgrund

Vid utredningar av sjukdomstillstånd i benmärg tas prov från crista iliaca eller sternum samt prov från perifert blod.

Indikationer när Yamshidibiopsi är att föredra framför punktion:

- Malignt lymfom, stadieindelning
- När tidigare punktion misslyckats vid eller vid misstanke om myelofibros, hårcellsleukemi eller metastaser
- När jämförelse med tidigare utfärd biopsi begärs
- Misstänkt aplastisk anemi
- Misstänkt hemokromatos
- Misstänkt vaskulit


Se även anvisningar från KVAST, Svensk förening för patologi - Hematopatologi