Luftvägsblock, övre luftvägar/Sahlgrenska

Mikrobiologen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (bakterier, svamp).

Provtagning

För steril nasofarynxpinne längs näsgolvet - helst utan att vidröra näsans slemhinna - till bakre nasofarynxväggen. Låt pinnen ligga kvar några sekunder. Placera pinnen i skruvkorksrör med 1 mL steril NaCl-lösning.

Även prov från bakre svalgväggen kan analyseras. Denna pinne kan stoppas i samma rör som nasofarynxpinnen.

Sekret från nedre luftvägarna eller pleuravätska skickas i skruvkorksrör.

Provhantering

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Svaras med förklarande kommentar.

Metod

Nukleinsyra påvisas med realtids-PCR.

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Kan detektera 15 virus och 2 bakterier: Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus (HKU1, OC43, NL63 och 229E), Enterovirus, Influensa A, B, Metapneumovirus, Parainfluensa 1, 2, 3, Rhinovirus, RSV, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (TWAR).