Gynekologisk cellprovskontroll

Klinisk patologi
 • ThinPrepburk

  Provrör
  Volym
  Tillsats Burk med fixeringsvätska från leverantör Hologic.
  Märkning Kit för cellprov. produktnummer: 01274000.
  Prod. nr. 10893500
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Remiss skickas i HKS (HälsoKontrollSystem).

GCK för gravida bör prioriteras och anges i HKS i samband med beställning.

För personer som genomgår könskorrigerande behandling eller könsbekräftande vård och har ett manligt personnummer, vänligen använd Indicerad remiss.

Provtagningsmateriel

- En burk för vätskebaserad cytologi ThinPrepburk.
- Kit för cellprov borste spatel .

Provtagning

Säkerheten vid diagnostiken är beroende av att:

- provet tas före den gynekologiska undersökningen.
- spekulum införes utan glidmedel.
- cellmaterial omgående överföres från borste/spatel till vätskan genom omrörning tio gånger. Spatel/borste får ej föras ner i burken och lämnas
ens några sekunder utan omrörning, för då fastnar cellmaterialet på spateln/borsten.
- endocervikala celler finns representerade i provet.
- provtagning under menstruation om möjligt undviks.

UTFÖRANDE:

Portio-cervixprov:
Tag först provmaterial från portio med plastspatel, ett varv. För ner spateln i burken, vispa omgående runt i vätskan tio gånger.
Tag provmaterial från cervix med borste. För in hela borsten i cervixkanalen, rotera ¼ - ½ varv medurs Undvik överdriven rotering. För ner borsten i burken, rör omgående om tio gånger i vätskan samtidigt som borsten trycks emot burkens vägg. Avsluta med att kort "vispa fritt" med borten i vätskan några gånger. (Borsten ska inte lämnas i burken).

OBS! Vid förekomst av dubbla portio ska beställning göras på indicerad cervixcytologi. Varje burk ska skickas på egen remiss där lokal anges.

Prov från vagina:
(Observera att rutincellprov numera endast ska tas från cervix-portio).

Prov tas från vaginaltoppen med plastspatelns runda del vilken förs från ena hörnet till det andra två gånger. För ner spateln i burken, vispa omgående runt i vätskan tio gånger.

Förslut burken genom att locket skruvas på tills de svarta markeringarna på burk och lock är mitt emot varandra. Efter 15 minuter är provet fixerat och biologiskt inaktiverat. Provet förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

ALLA prover ska förpackas på ett sådant sätt att läckage förhindras. Eventuell pappersremiss kan med fördel läggas i plastmapp eller motsvarande.

Skicka provet i HKS. Provet lämnas till Klinisk patologi för fortsatt hantering och analys. .

Svarstid

Provet besvaras inom 30 dagar räknat från ankomstdag till laboratoriet. Negativt/benignt provsvar skickas ut per brev direkt till kvinnan via Post Nord. Positiva provsvar vidarebefordras till Kvinnokliniken för fortsatt hantering.

Medicinsk bakgrund

1177.se Vårdprogram för gynekologisk cellprovskontroll, Jönköpings län, öppnas i nytt fönster