U--Na/K-kvot

Klinisk kemi
 • Provtagningsrör med skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Utan tillsats
  Märkning Graderat
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Uriner/Kvalitativa urintester) alternativt konsultremiss.

Provhantering

Prov kan förvaras i kyla, 2-8 °C upp till en vecka.

Svarstid

Inom 3 timmar.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

Ascites är ansamling av vätska i bukhålan, vilket den vanligaste komplikationen till levercirros. Ascites orsakad av cirros kan ofta behandlas med diuretika (spironolakton och furosemid). För att styra dosen av insatt diuretika kan natriumutsöndringen i dygnsurin kontrolleras. Dock har studier kunnat visa att dygnssamling kan ersättas av stickprov med mätning av både natrium och kalium. Kvoten mellan natrium och kalium i urin är normalt >1, men vid ascites som orsakats av levercirros är kvoten ofta <1 på grund av natriumretention. Vid en kvot <1 bör Spironolakton ökas, samt vid en kvot >1 kan Furosemid ökas.