SARS-CoV-2-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagning

Minst 250 uL blod i gelrör (gul propp).

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre streckkoden.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min. Hållbart i 7 dygn i kyla efter centrifugering.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Minsta mängd serum 250 uL.

Svar/Bedömning

Kvantitativt värde

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Kort symtomduration (< 2 veckor) kan ge falskt negativa resultat pga låga antikroppsnivåer. Kraftigt hemolyserade och lipemiska prov eller prov som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.
Prov från patienter med nedsatt immunförsvar som har covid-19 kan ha ett fördröjt antikroppssvar och antikroppsnivåer som inte anses som positiva av analysen.

Svarstid

Dagligen

Metod

IgG-antikroppar påvisas kvantitativt med CMIA-teknik (chemiluminiscens microparticle immunoassay). De tester som Region Jönköpings län använder för påvisning av IgG mot SARS-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19) uppfyller de prestandakrav som finns angivna från Folkhälsomyndigheten.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

SARS-CoV-2 är ett nytt coronavirus som upptäcktes i Wuhan, Kina i december 2019. Infektionen som orsakas av detta virus ger framför allt luftvägssymtom och har fått namnet covid-19.

Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS-1 (Severe Acute Respiratory Syndrome) 2003 och MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 2012. Under våren 2020 har smittan spreds från Wuhanområdet till många andra länder och gav upphov till en pandemi. Virus finns främst i luftvägssekret och smittspridning sker främst som droppsmitta och möjligen indirekt som kontaktsmitta. Inkubationstiden är 2-14 dagar. Typiska symtom är feber, hosta, andfåddhet, muskelvärk och nedsatt smak- och luktsinne. Sjukdomsbilden kan variera mellan olika individer, allt ifrån milda/måttliga symtom hos de flesta till livshotande sjukdom hos personer i riskgrupperna (framför allt äldre samt personer med lung- eller hjärt/kärlsjukdom).

Pågående infektion diagnosticeras i första hand genom påvisning av specifikt virus-RNA med PCR-teknik. För att undersöka om en person tidigare haft covid-19 eller blivit vaccinerad mot sjukdomen kan man analysera förekomst av specifika antikroppar riktade mot viruset. Förekomst av antikroppar utesluter inte smittsamhet.