Urinodling (Febril UVI/Pyelonefrit)

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Urin.
För patienter med övre/febril urinvägsinfektion.

Provtagning

Vuxna som tar provet själva el större barn: För isär blygdläpparna respektive dra tillbaka förhuden och påbörja urineringen. För därefter in plastbägaren i urinstrålen och samla ca 15 mL urin (sk mittstråleurin). Häll omedelbart efter vattenkastningen över urinen i skruvkorksröret (3-9 mL). Sätt röret direkt i kyl.

Blöjbarn: Säkrast tas provet genom blåspunktion. Prov kan också tas i urin-uppsamlingspåse som fästs på barnet efter tvätt med ljummet vatten. Se till barnet 4 ggr/tim så att urinen snabbt kan föras över till skruvkorksröret (3-9 mL). Sätt röret direkt i kyl.

Sängliggande patient: Med blygdläpparna åtskilda respektive förhuden tillbakadragen får patienten börja urinera i t ex rondskål. För in plastbägaren i urinstrålen och samla c:a 15 mL urin. Häll omedelbart efter vattenkastningen över urinen i skruvkorksröret (3-9 mL). Sätt röret direkt i kyl. Vid blödning eller flytning används kompress eller tampong för att undvika förorening av provet.

Blåspunktion: Tillämpas framför allt vid provtagning på spädbarn. Provet tas genom suprapubisk aspiration. För omedelbart över urinen (3-9 mL) till skruvkorksröret och ställ i kyl.

Kateterisering: I samband med kateterisering samlas urin för odling. Anesteserande glidmedel får ej innehålla desinfektionsmedel. För direkt över 8 mL urin till skruvkorksröret och ställ i kyl. KAD-prov: Slangen till urinuppsamlingspåsen stängs av 1 timme före provtagning. Efter desinfektion kan katetern punkteras nedanför förgreningsstället med en steril spruta. Helsilikon-kateter tål inte alltid punktion, kontakta tillverkaren för information! Samla upp 3-9 mL urin, för över till skruvkorksröret och ställ genast i kyl.

Se även:

"Streptokocker grupp B" (nytt fönster)

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla. Urinprov måste hållas kylt för att mängden bakterier i provet ska förbli oförändrad från provtagning till utodling.

Svar/Bedömning

Relevanta fynd kvantiteras och svaras med resistensmönster. Vid växt av flera stammar bedöms deras mängd och signifikans vilket kommenteras i svaret. Remissuppgifterna är viktiga för bedömningen!

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Felaktig provtagning kan leda till kontamination. Provet bör tas i slutet av urineringen för att så mycket som möjligt av uretrafloran skall ha sköljts bort. Se mer under provtagning.

Felaktig provhantering kan leda till felaktiga provresultat. Det är mycket viktigt att provet förvaras i kyla direkt efter provtagningen samt under transporten.

Svarstid

1-4 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Normalt är urinvägarna sterila med undantag för yttersta delen av uretra, som är koloniserad med bakterier från huden, tarmen och slidan. För att undvika förorening av kastat prov låter man första portionen urin skölja bort uretra-floran innan själva provet samlas. Så lång blåsinkubationstid som möjligt är önskvärd (minst 4 tim, helst morgonurin). Då har bakterierna i urinblåsan vuxit till och dominerar över eventuell normalflora. Vid pyelonefrit-misstanke behövs detta inte. Om man vill minimera kontamination väljer man tappat prov eller, i synnerhet hos spädbarn, blåspunktion.