EBV-DNA (plasma)

Mikrobiologen
 • Vakuumrör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Herpesgruppens virus.

Provtagning

EBV-DNA i plasma skickas rutinmässigt till Klinisk Mikrobiologi, Linköping om inget annat anges på remissen (Linköping analyserar endast i plasma).
Prov som beställs av barnkliniken skickas till Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska.

Minsta mängd 750 µL plasma, 4 st fyllda EDTA-kapillärrör eller 2 st monovetterör (lila propp).

Provhantering

Linköping: Förvara provet i kyla i väntan på transport. Provet bör vara analyserande laboratorium tillhanda inom 24 h. Om provet riskerar att bli äldre än 24 h centrifugeras provet vid 2000xg i 10 minuter och hälls av i ett sterilt rör (te.x. ett skruvkorksrör) och fryses i -80ºC.
Fruset prov transporteras fruset. Prov från kyl transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Sahlgrenska: Förvara provet i kyla i väntan på transport. Transportera provet i rumstemperatur eller kyla. Bör vara analyserande laboratorium tillhanda så snart som möjligt.

Svarstid

3-10 dagar

Metod

DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping" (nytt fönster).

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Epstein-Barr-virus (EBV) tillhör gruppen herpesvirus. Det infekterar luftvägsepitel och humana B-lymfocyter. Det ger kliniskt upphov till körtelfeber, mononukleos. De infekterade B-lymfocyterna producerar atypiska antikroppar som brukar kallas heterofila. Dessa antikroppar kan påvisas med snabbtest. Testet är oftast positivt vid körtelfeber - dock ej hos barn. Alternativet (även hos vuxna) är att påvisa EBV-specifika antikroppar. EBV-DNA kan påvisas med PCR-teknik i serum och cerebrospinalvätska vid svår infektion, som i princip bara uppstår hos gravt immunsupprimerade patienter.