EBV-DNA (serum)

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Herpesgruppens virus.

Provtagning

Minsta mängd 750 µL, 3 st kapillära gelrör (gul propp) eller 2 st monoovetterör (gul propp).

Provhantering

Centrifugera provet vid 2400xg i 10 minuter.
Förvara provet i kyla. Transportera provet i rumstemperatur eller kyla.
Bör vara analyserande laboratorium tillhanda så snart som möjligt.

Svarstid

3-10 dagar

Metod

DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Epstein-Barr virus (EBV) ingår i herpesvirusfamiljen och ger livslångt bärarskap, dvs virus ligger kvar latent i kroppen efter primärinfektionen. Hos barn är primär EBV-infektion oftast asymtomatisk eller mild men kan hos ungdomar och vuxna orsaka körtelfeber, mononukleos. Den kliniska bilden vid mononukleos karakteriseras av tonsillit, lymfadenopati, feber, trötthet, splenomegali, leverpåverkan och lymfocytos med atypiska lymfocyter. Hos immunkompetenta personer diagnostiseras en primär EBV-infektion bäst med serologi, medan en primär eller reaktiverad EBV-infektion hos immunsupprimerade personer bäst diagnostiseras med viruspåvisning (EBV-DNA) i blod. Dock bör viruspåvisningen kompletteras med serologi om personens serologiska EBV-status inte är känt.