CMV-DNA (annat)

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Herpesgruppens virus.

Provtagning

Minst 0,8 mL prov i sterilt skruvkorksrör.

Provet bör tas måndag-torsdag.

Provmaterialet kan utgöras av t.ex. cerebrospinalvätska (”likvor”), urin, benmärg, sekret, saliv, BAL, vävnadsmaterial.

Provhantering

Förvara provet i kyla. Transportera provet i rumstemperatur eller kyla. Bör vara analyserande laboratorium tillhanda så snart som möjligt.

Svarstid

3-10 dagar

Metod

DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

CMV är ett blodburet virus i herpes-gruppen. Det har fått sitt namn av att celler i kultur förstoras vid infektion. Smitta sker via blod, sexuell kontakt, saliv och andra kroppsvätskor samt kongenitalt eller perinatalt. CMV etablerar livslångt bärarskap och kan reaktiveras. Hos friska vuxna är inkubationstiden 4-8 veckor och subklinisk infektion är vanlig. Symtomgivande infektion ger körtelfeber-likande bild med feber, förstorade lymfkörtlar, lever- och blodbildspåverkan. Perinatalt och hos patienter med nedsatt immunförsvar kan CMV ge svår infektion. Prov för DNA-påvisning i blod kan vara av värde, framför allt hos immunsupprimerade patienter och för tidig diagnos av reaktiverad infektion.