CMV-DNA (helblod)

Mikrobiologen
 • Vakuumrör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Herpesgruppens virus.

Provtagning

Minsta mängd 750 µL: 2 st kapillära EDTA-rör eller 1 st monovetterör (lila propp).

Provhantering

Förvara provet i kyla. Transportera provet i rumstemperatur eller kyla. Bör vara analyserande laboratorium tillhanda så snart som möjligt.

Svarstid

3-10 dagar

Metod

DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

CMV är ett blodburet virus i herpes-gruppen. Det har fått sitt namn av att celler i kultur förstoras vid infektion. Smitta sker via blod, sexuell kontakt, saliv och andra kroppsvätskor samt kongenitalt eller perinatalt. CMV etablerar livslångt bärarskap och kan reaktiveras. Hos friska vuxna är inkubationstiden 4-8 veckor och subklinisk infektion är vanlig. Symtomgivande infektion ger körtelfeber-likande bild med feber, förstorade lymfkörtlar, lever- och blodbildspåverkan. Perinatalt och hos patienter med nedsatt immunförsvar kan CMV ge svår infektion. Prov för DNA-påvisning i blod kan vara av värde, framför allt hos immunsupprimerade patienter och för tidig diagnos av reaktiverad infektion.