CMV-DNA (plasma)

Mikrobiologen
 • Vakuumrör

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Herpesgruppens virus.

Provtagning

CMV-DNA i plasma skickas rutinmässigt till Klinisk Mikrobiologi, Linköping om inget annat anges på remissen (Linköping analyserar endast i plasma).
Provet bör tas måndag-torsdag.
Prov som beställs av barnkliniken skickas till Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska.
Minsta mängd 750 µL plasma, 4 st fyllda EDTA-kapillärrör eller 2 st monovetterör (lila propp).

Provhantering

Linköping: Förvara provet i kyla i väntan på transport. Provet bör vara analyserande laboratorium tillhanda inom 24 h. Om provet riskerar att bli äldre än 24 h centrifugeras provet vid 2000xg i 10 minuter och hälls av i ett sterilt rör (te.x. ett skruvkorksrör) och fryses i -80ºC.
Fruset prov transporteras fruset. Prov från kyl transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Sahlgrenska: Förvara provet i kyla i väntan på transport. Transportera provet i rumstemperatur eller kyla. Bör vara analyserande laboratorium tillhanda så snart som möjligt.

Svarstid

3-10 dagar

Metod

DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping" (nytt fönster).

Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

CMV är ett blodburet virus i herpes-gruppen. Det har fått sitt namn av att celler i kultur förstoras vid infektion. Smitta sker via blod, sexuell kontakt, saliv och andra kroppsvätskor samt kongenitalt eller perinatalt. CMV etablerar livslångt bärarskap och kan reaktiveras. Hos friska vuxna är inkubationstiden 4-8 veckor och subklinisk infektion är vanlig. Symtomgivande infektion ger körtelfeber-likande bild med feber, förstorade lymfkörtlar, lever- och blodbildspåverkan. Perinatalt och hos patienter med nedsatt immunförsvar kan CMV ge svår infektion. Prov för DNA-påvisning i blod kan vara av värde, framför allt hos immunsupprimerade patienter och för tidig diagnos av reaktiverad infektion.