Csv--Borrelia-DNA

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Cerebrospinalvätska.

Borrelia-antikroppar ingår även i analyspaketet Fästingblock i gruppen Bakterieserologi.

Ange alltid insjukningsdag, datum för eventuellt tidigare prov samt kliniska uppgifter.

Provtagningsmateriel

Ledvätska respektive cerebrospinalvätska i skruvkorksrör.
Hudbiopsi respektive synovialbiopsi tas i skruvkorksrör med ca 1 mL steril NaCl-lösning.

Vid misstanke om Borrelia miyamoti (återfallsfeber) kan även serum/plasma analyseras.

Provtagning

Se även Cerebrospinalvätska - gemensamma provtagningsinstruktioner (nedan).

Länk till "Cerebrospinalvätska - gemensamma provtagningsinstruktioner" (nytt fönster) | Länk till "kortfattad provtagningsinstruktion cerebrospinalvätska" (nytt fönster)

Provhantering

Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Besvaras som Borrelia-DNA påvisat/ej påvisat.

I de fall Borrelia-DNA påvisas i cerebrospinalvätska eller serum/plasma utför laboratoriet alltid kompletterande analys med Borrelia miyamotoi-specifik PCR-metod.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Borrelia-bakterier förekommer i begränsad koncentration i olika kliniska prover, vilket innebär att analysen har begränsad känslighet av biologiska skäl (med visst undantag för Borrelia miyamotoi där bakteriekoncentrationen ofta är högre än vid ”vanlig” borrelios). I ledvätska och i hudbiopsi från acrodermatitis chronica atrophicans är känsligheten runt 80% och i cerebrospinalvätska ca 10-30%. Ett positivt analysresultat har mycket hög tillförlitlighet men ett negativt utesluter inte helt en borreliainfektion.

Svarstid

Analysen utförs 1 gång/vecka.

Metod

Borrelia-DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Borreliadiagnostik bygger på en sammanvägning av anamnes, klinisk bild och laboratoriefynd. Laboratoriediagnostiken utgörs främst av serologi.

Serologi (att mäta antikroppar) är ett indirekt sätt att påvisa en infektion. Det kan ta upp till 6-8 veckor innan antikropparna utvecklas vid borrelios. Titerutveckling kan ofta påvisas mellan prov från akut- och konvalescentfas om minst 4 veckor förflutit mellan provtagningarna.

Den vanligaste primärmanifestationen erythema migrans är en klinisk diagnos, eftersom antikroppar påvisas hos mindre än hälften av patienterna. Serologi rekommenderas därför generellt inte.

Vid neuroborrelios kan antikroppssvaret i cerebrospinalvätska (Csv) komma tidigare än i blodet. Man måste alltid analysera både Csv- och blodprov. De måste dessutom tas samtidigt för bedömning av om intratekal antikroppsproduktion föreligger. Vid misstanke om neuroborrelios i tidigt skede kan analys avseende Borrelia-DNA ibland vara av värde.

Vid misstänkt borrelia-artrit och acrodermatitis chronica atrophicans kan det ibland vara värdefullt att komplettera antikroppsdiagnostiken med Borrelia-DNA som påvisas i ledvätska respektive hudbiopsi med PCR-teknik.