Punktatodling

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Blod och punktat.

Provtagningsmateriel

Spruta, kanyl, desinfektionsmedel. Skruvkorksrör.

Provtagning

Desinfektera punktionsstället noga. Sug upp material med spruta. Byt kanyl. Spruta ner materialet i ett skruvkorksrör.

Det går även att spruta ner materialet i blododlingsflaskor men det är inte att föredra då materialet inte kan användas för DNA-påvisning. Om blododlingsflaskor ändå används: Skriv ut en extra ROS-etikett och sätt en etikett på varje flaska.

Provhantering

Skruvkorksrör förvaras och transporteras i kyla.
Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Svar/Bedömning

Fynd av bakterier svaras ut med resistensmönster.

Svarstid

2-5 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Odling på pleuravätska, ascites, ledvätska, dialysvätska m m görs vid misstanke på bakteriell infektion i normalt sterila kroppshålor. Se även tuberkulos, bakterie-DNA.