S--IGF-I/S-IGFBP-3

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Högt intag av biotin (över rekommenderad daglig dos) kan påverka analysresultatet. Det rekommenderas att blodprov tas tidigast 24 timmar efter senaste intag av biotin.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: hormoner) alternativt remiss för S-IGF-1/S-IGFBP-3.

Remiss S-IGF-1/S-IGFBP-3 (nytt fönster)

Utförande laboratorium

Tillväxtlab, Östra sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till analyslista för Tillväxtlab Östra sjukhuset.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter och serum avhälls i nytt rör. Förvaras i kyla, 2-8º C.

Prov är hållbart 1 vecka i kyla, 2-8 ºC.

Minsta mängd serum: 100 µL.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.