Flödescytometri - Lymfkörtel eller annan mjukvävnad

Klinisk patologi
 • Provburk med koksaltslösning

  Volym
  Tillsats Koksaltslösning, NaCl
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Beställes i BOS: Flödescytometri-Lymfkörtel eller annan mjukvävnad_EXT. Glöm inte att skicka beställning i BOS.

Skriv ut pappersremiss via länken nedan. OBS! Bifogas till provet.

Remiss Linköping

Provtagning

I första hand tas prov för morfologisk undersökning. Detta prov beställs då som histologi (PAD). Om det finns tillräckligt med material kan kompletterande analys göras med flödescytometri.

Biopsi eller finnålspunktion i koksalt (NaCl). Märk rör/burk och beställning/remiss "AKUT", ange datum och klockslag för provtagning.

OBS! Efter provtagning lämnas provet snarast till patologilaboratoriet!
Om provet skickas till Ryhov från Eksjö eller Värnamo, är det viktigt att ringa laboratoriet och meddela att det finns ett prov som ska med transport till Linköping, tfn: (010-24) 224 60.

Det är av största vikt att provet analyseras inom 24 timmar. Vi rekommenderar därför provtagning tidig morgon så att provet hinner ankomma till patologilaboratoriet senast kl 10:30.

Analysen utförs inte helgdagar.

Provhantering

Skicka provet i BOS.
Bifoga Linköpings pappersremiss med provet.

Provet placeras i ett kärl med natriumklorid av lämplig storlek. Förvaras kylt och transporteras kylt. OBS! Provet får ej frysas.!

Transportera provet OMGÅENDE till patologilaboratoriet för snabbt omhändertagande och vidare transport till Linköping.