S--Zink

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Spårämnen) alternativt remiss 2.

Provtagning

Om flera rör tas med samma kanyl ska zinkprovet inleda provtagningen för att förhindra eventuell kontaminering av zink från kork.

Kapillärprov

Ett microtainerrör utan gel, röd propp, fylls till övre strecket.

I andra hand kan ett mikrotainerrör med gel, gul propp användas.

Provhantering

Förvara röret stående i 30 min efter provtagning i rumstemperatur. Centrifugera inom 2 timmar. Häll av serum till ett avhällningsrör utan tillsats. Avhällt serum förvaras och skickas kylt till analyserande laboratorium. Avhällt serum är hållbart i 14 dygn, vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.

Minsta mängd serum 250 µL.

Svarstid

Inom 7 dagar

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.